Her finner du innkalling og sakspapirene når de er klare: 
http://159.171.48.136/eInnsynEvje/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=239

Informasjon om formannskapet i Evje og Hornnes kommune:
www.e-h.kommune.no/formannskapet.521189.no.html