Høringsdokumentene kan dere lese på NVE sine hjemmesider: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

Det er et ønske at uttalelsen deres beskriver virkningene dette planforslaget kan ha for dere, begrunnet med den kunnskapen dere har innenfor deres interessefelt. Dette vil gi kommunens uttalelse en bedre forankring. Uttalelsen deres vil bli vedlagt kommunestyrets behandling av saken. 

Send uttalelsen til:
Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19 
4735 Evje 

Eller til e-post: 
post@e-h.kommune.no

Frist: 3. juni 2019
Kommunestyret vil behandle og gi sin uttalelse i møtet 20. juni 2019.

Hvis dere har noen spørsmål så er det bare å ta kontakt.