Eventuelle merknader  til navnet fremsettes skriftlig og sendes:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller på e-post: post@e-h.kommune.no , merk sak 15/133

Høringsfristen er 27.3.15.

Ta kontakt med saksbehandler Siv Therese Kile Lie, tlf: 48 13 40 30, om det er noe du lurer på.