Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom kl. 09.00 – 15.00.

Åpningstider uten timeavtale: mandag - onsdag – fredag kl. 12.00 – 14.00

Vi svarer på telefon  55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
Spørsmål om pensjon 55 55 33 34 kl. 08.00 – 15.30
Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 kl. 08.00 – 15.30

                                 

Du finner også informasjon om våre tjenester på NAV.no