Program for kurset "ernæring, kosthald og sjukdom":

Generelt om mat (25 min)

Korleis har norsk kosthald utvikla seg?
Kva et vi mest og minst av?
Korleis skal vi tolke informasjon rundt kosthald?
Kva seier den nyeste forskninga om kva ein bør ete?

Pause (10 min)

Kosthald og sjukdom (45 min)

Kva for sjukdommar vert kosthaldet påvirka av?
Korleis skal ein komme i gong med å gjere endringar i kosthaldet sitt?
Treng eg kosttilskot?
Er sukkerfrie produktar farlege?

Pause (10 min) 

Spørsmål (15 min)

Tidspunkt:

Kva: Nettkurs for innbyggarar i Setesdal. 

Når: Torsdag 14. oktober 2021 kl. 19-21

Kurshaldar: 

Ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Meld deg på til:

Solveig Kyrvestad
E-post: solveig.b.kyrvestad@valle.kommune.no
Telefon: 912 47 155

Andre kurs:

På kommunen si heimeside kan du følge med på kurstilbodet. Følg denne lenka:  Frisklivstilbod i Setesdal - Evje og Hornnes kommune (e-h.kommune.no)