Sov godt - lær meir om søvn

Om kurset

Kurs for deg som har utfordringar med søvn.

Kurset er utarbeida av psykologar tilknytta helsedirektoratet. Kurset inneheld to samlingar og leiast av lokale kurshaldarar frå Setesdal. Tilbodet er åpent for alle i alderen 16 og oppover. Mange kan oppleve søvnvanskar, som eks. slite med å sovne om kvelden, vakne for tidlig om morgonen, sove uroleg og/eller oppleve mange oppvakningar gjennom natta.

Kurset er teoretisk, og er eigna for alle som opplev at søvnvanskar går utover kvardagen. Etter påmelding vil du få ein telefon fra ein av kursleiarane. Dette for å sikre oss at kurset vil passe dine behov.

Tema som blir tatt opp:

 • Søvn og søvnvanskar
 • Avslapningsteknikkar
 • Gode råd for betre søvn
 • Søvndagbok
 • Forestillingar om søvn

Samlingane inneheld både presentasjon av fakta og erfaringsutveksling.

Kor og når:

Evje, Aktivitetssenteret på Evjeheimen
14. og 28. april 2021 kl. 18.00 – 20.00

Kurshaldarar:

Mari Haugen Abusland, leiande helsesjukepleiar på helsestasjonen i Evje og Hornnes kommune
Hege Haukom, avdelingsleiar på Evjeheimen

Påmelding

Frist: 7. april 2021

Meld deg på via elektronisk skjema eller ta kontakt med Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune - Tlf. 37 93 23 00

Diabeteskurs

For deg som har diabetes type 2 eller for deg som er på grensen til å få diabetes. Det passer også for pårørende og de som er interessert i å lære mer om sykdommen.

Tema som blir tatt opp:

Hva er diabetes?

 • Forskjellen på diabetes type 1 og 2, diagnostisering, behandlingsmål og behandlingsprinsipper.
 • Fokus i dette kurset blir på diabetes type 2, som er mest utbredt blant befolkningen.

Hva påvirker blodsukkeret og hva må jeg passe på når jeg har fått diabetes?

 • Tema som da blir omtalt er bl.a. fysisk aktivitet og mat, og hva en må passe på for å redusere risiko for komplikasjoner.

Kor og når:

Digitalt kurs onsdag 21. april kl.18.00 – 20.00

Kurshaldar:

Mona Iren Torsteinsen, diabetessykepleier

Påmelding

Frist 7. april 2021


Meld deg på via elektronisk skjema eller ta kontakt med Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune - Tlf. 37 93 23 00

Ernæring, kosthald og sjukdom

Program:

Generelt om mat (25 min)

 • Korleis har Norsk kosthald utvikla seg?
 • Kva et vi mest og minst av?
 • Korleis skal vi tolke informasjon rundt kosthald?
 • Kva seier den nyeste forskninga om kva ein bør ete?

Pause (10 min)

Kosthald og sjukdom (45 min)

 • Kva for sjukdommar vert kosthaldet påvirka av?
 • Korleis skal ein komme i gong med å gjere endringar i kosthaldet sitt?
 • Treng eg kosttilskot?
 • Er sukkerfrie produktar farlege?

Pause (10 min) 

Spørsmål (15 min)

Tidspunkt:

Kva: Nettkurs for innbyggarar i Setesdal. 

Når: Mandag 13. september 2021 kl. 19-21

Kurshaldar: 

Ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Meld deg på til:

Solveig Kyrvestad
E-post: solveig.b.kyrvestad@valle.kommune.no
Telefon: 912 47 155

Har vore tidlegare: Betre helse med fysisk aktivitet

Om kurset

Du vert herved invitert til Motivasjonsforedrag – betre helse med fysisk aktivitet.

Foredraget har ein praktisk og teoretisk del og arrangerast i Valle og Bygland.

Tilbodet er til personar i alle aldre som har auka risiko for, eller allerede har utvikla sjukdom.

Kurset vil gje deg kunnskap om hensikta med å trene styrke og uthaldenheit. Verkemiddel for å finne og auke motivasjonen til å gjennomføre trening. Kurset vil og ha ein praktisk del kor vi går gjennom ulike øvelser og tilpassar desse individuelt.

Tema som blir tatt opp:

 • Naturen som arena for god helse
 • Fysisk og psykisk effekt av fysisk aktivitet
 • Forskningsbasert motivasjonsmodell
 • Balanse
 • Styrke
 • Bevegeligheit

Kor og når: 

Bygland, Bygland Kulturscene
8. oktober 2020 kl. 17:00 – 19:00

Valle, Sæbyggjen
22. oktober 2020 kl. 17:00 – 19:00

Kurshaldarar 

Anne Fauske, kulturleiar og leiar av Frivilligsentralen i Bygland kommune 
Margit Smedsland, aktivitør på Byglandsheimen og Frivilligsentralen i Bygland kommune

Påmelding

Frist:
1. oktober 2020 / 15. oktober 2020

Meld deg på til:
Servicekontoret i Bygland kommune
Telefon 379 34 700