Fra 1. juli 2017 er det frisørlokaler ledig for utleie ved Evjeheimen sykehjem.
 
Kontaktperson:
Hallstein Kvamme Homdrum
Telefon: 951 02 799 / e-post: hhomdrum@e-h.kommune.no
 
Frist 22. juni