Illustrasjon av person med en ødelagt ball i hånda

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: mulig annen tidsfrist 

Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

To modeller

Det kan søkes etter to modeller. Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Søk her

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift