Evje og Hornnes Frivilligsentral er en stiftelse med seks lag og foreninger i styret, samt representant fra kommunen. Sentralen utfører frivillig arbeid til alle i kommunen med hjelp fra frivillige som har meldt seg.

Lokaler i Evje sentrum

Frivilligsentralen har kontorer i 2. etasje i Sentrumsbygget på Evje. Inngang mellom Floriss og Sjarm, opp trappen, første dør til høyre og så første kontor på høyre side igjen.

For rullestol eller rullator, bruk heis opp til 2. etasje ved hovedinngangen midt i bygget. Da er Frivilligsentralen siste dør på venstre side.

Åpningstider

Kontortid kl. 08.00 - 15.00
Åpningstid kl. 09.00 - 15.00