Aktuelt_lag og foreninger.jpg

I Evje og Hornnes kommunes Plan for helse og omsorg heter det under kapitlet om «Frivillighet» at de frivillig arbeidet skal tas vare på og styrkes ved å synliggjøre det og verdsette det.
 
En arbeidsgruppe bestående av Irene Falck Jensen, Evje og Hornnes kommune, Eirik Brottveit og Angela Fernandez fra taekwondogruppen og Jan Albert Haagensen fra Otra IL har kommet til at et ledd i synliggjøring av de frivillige organisasjoner er å presentere de frivillige organisasjonene for kommunens innbyggere gjennom en «Frivillighetens dag».
Vi har reservert Otrahallen for en slik presentasjon lørdag 12. september 2015 kl. 13.00 – 17.00.
 
Hele opplegget er ennå ikke klart, men vi håper at din organisasjon på bakgrunn av informasjonen nedenfor er interessert i å delta på denne frivillighetsdagen, som vi håper kan bli en årviss hendelse dersom interessen er stor nok i år.
 

Foreløpig opplegg

 • Hovedhallen i Otrahallen skal benyttes. Her vil hver organisasjon få tildelt et bord der 1-2 medlemmer i organisasjonen kan presentere sin organisasjon, dele ut brosjyrer og tegne nye medlemmer bl.a.
 • I tillegg vil det bli bygget en scene midt i hallen der de ulike organisasjonene kan vise fram hva de driver med i korte sekvenser (maks 5 min).
 • Vi vil vise bilder fra de ulike organisasjonene på en storskjerm, en billedserie som skal rotere.
 • Otra IL vil stå for kiosksalg i kafeteriaen i Otrahallen.
 • Det jobbes med å få til premiering for
  • Beste bilde
  • Beste stand
 • I tillegg vil det bli et gratislotteri.


Påmelding

Deltagelse på arrangementet er gratis.
Påmelding gjøres via: http://goo.gl/forms/Ex8FjZtwCz innen 1. juni

I påmeldingsskjemaet må dere melde inn:

 • Eventuelle aktiviteter til scenen
 • Aktiviteter ellers, som ulike tester/prøver m.v.
 • Informasjon om eventuelt materiell som skal deles ut til de besøkende
 • I tillegg må hver organisasjon sende inn 4-5 bilder som viser organisasjonens arbeid, der vi plukker ut 2 til presentasjonsserien.
  Evje og Hornnes kommune og de frivillige organisasjonene må få rett til å benytte alle bildene til senere markedsføring av kommunen og det frivillige arbeidet. Bildene sendes til Geir Daasvatn i Otra IL. Han har epost geird@agder.no.


Det vil bli laget flyers med oversikt over deltagerne og programmet. Denne vil bli distribuert til skolene i kommunen, og innbyggerne i Evje og Hornnes kommune samt Iveland og Byglandsfjord.

Kontaktpersoner for arrangementet

Irene Falck Jensen Evje og Hornnes kommune   957 57 577   irene.falck.jensen@e-h.kommune.no
Jan Albert Haagensen   Otra IL 911 28 739 jan.a.h@online.no
Angela Fernandez Evje Taekwondo Klubb 411 72 589 angela.fernandez@e-h.kommune.no


Vi håper at dere ønsker å vise frem deres organisasjon denne dagen!