overrekkelsepris2.jpg

Frivillighetsprisen i Evje og Hornnes kommune skal deles ut til «noen som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen».

I år er det Ingrid Birkeland som får en velfortjent ekstra takk - for hennes innsats gjennom 40 år for Fjellhaug bedehus i Krossen, 50 år for søndagsskolen og for det hun har betydd for alle dem hun har møtt på veien.

Ingrid har stått på for bedehuset. Gjennom disse årene har hun blant annet fungert som både vaktmester, styremedlem, formann, leder og engasjert pådriver. Som vaktmester har hun gjort alt fra å male til å skuffe snø, hun hadde også tilsyn ved vann- og kloakkinnleggelse i 1975 og ved påbyggingen i 1985.

Ingrid har også vært delaktig i basarer, bortimot samtlige år, og har både ledet disse og bedt inn til dem. Hun har sammen med kvinneforeningen hun var aktiv i, drevet med håndarbeid, strikk og baking vinteren gjennom, for å sikre gevinster til basarene – alle til inntekt for bedehuset. For åtte år siden startet hun opp husmortreff på Fjellhaug bedehus, som en etterfølger etter kvinneforeningen.

I hele 50 år har Ingrid jobbet med søndagsskolen i Krossen. Hun har vært søndagsskolelærer, leder og også her - en svært engasjert pådriver. Søndagsskolen har vært viktig for henne og under overrekkelsen av prisen søndag, fortalte hun om et inderlig ønske om å få en «arvtaker» til søndagsskolearbeidet i Krossen.

Evje og Hornnes kommune takker Ingrid for engasjementet hun har vist gjennom alle disse årene og gratulerer med den velfortjente prisen!

covervl_500x714.jpg

Frivillighetsprisen 2018_500x342.jpg