Frivillighetsprisen 2020 - Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland.jpg
Siv Erna Berntsen (t.v.) og Emma Kristine Leesland ble fredag tildelt Frivillighetsprisen for 2020. 

Her er ordfører Svein Arne Haugens tale til vinnerne:

Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland opplevde gjennom sitt arbeid som vernepleiere at det var et behov for en møteplass med fokus på nettverk og mestring for mennesker med funksjonsnedsettelser. Derfor startet de i 2008 Fredagsklubben. Det er altså det 13. året for klubben.

Fredagsklubben samlet, en kveld hver måned, inntil 100 mennesker fra hele Agder - på Furuly. Sosialt fellesskap, et felles måltid, felles aktiviteter og mestring står i sentrum. Samlingene har tema som countrykveld, disco, filmkveld og talentiade. I tillegg arrangeres en årlig tur til Danmark.

Emma Kristine og Siv Erna leder samlingene og arbeidet på en varm og inkluderende måte. Fredagsklubben gir deltakerne et lyspunkt i hverdagen som de virkelig ser frem til. Ingen glede er større enn å glede seg til noe, og Fredagsklubben er i så måte veldig viktig for en gruppe som har færre alternativer og færre tilbud enn funksjonsfriske.

Emma Kristine Leesland og Siv Erna Berntsen har gjennom sitt frivillige arbeid bidratt til at andre mennesker får en bedre hverdag.

Gratulerer så mye med tildelingen av Frivillighetsprisen 2020 i Evje og Hornnes kommune.

Et videoklipp fra talen kan du se på www.facebook.com/ehkommune.

Om frivillighetsprisen

  • Første år for tildeling var i 2010.
  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Tidligere frivillighetsprisvinnere

2010 - Otra IL 50 år
2011 - Harald Aas
2012 - Ragna Kallhovd
2013 - Bjarne Haugjord
2014 - Geir Dåsvatn
2015 - Helmer Nilsen
2016 - Trygve Jokelid
2017 - Glenn Håkonsen
2018 - Ingrid Birkeland
2019 - Karina Lislevand

Nytt design

Prisen har i år nytt design. Den er produsert i samarbeid mellom leder for kulturenheten i Evje og Hornnes kommune, Maya Hjertholm, og de lokale bedriftene Skilt og Gravering AS og Smeland Byggservice AS. 

Frivillighetsprisen 2020 - nydesign.jpg