Tema

Velkommen
v/ Knut Kjetil Møen, banksjef i Evje og Hornnes Sparebank

Kompetanse og rekruttering
v/ Leif Jørgen Versland i Setesdal Interkommunalt Politisk Råd (SIPR)

Effektivitet og løsningsorientering
v/ Harald Martin Hansen - BHT

Behov for møteplass for næringslivet og ønsker om temaer
v/ Connie Barthold, Evjemoen Næringspark AS

Samhandling om Evje sentrum
v/ ordfører Svein Arne Haugen

Påmelding

Påmelding innen tirsdag 21. mars 2023 til Connie Barthold:
E-post: cb@evjemoen.no

 

Velkommen!