Formål med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats innen for eksempel pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg m.m.

Frist for innsending av forslag er 1. april 2016. Forslag må være dokumentert og begrunnet.

Spørsmål om bygningsvernprisen kan rettes til Thomas Hirsch, tlf. 41683738, e-post thomas.hirsch@austagderfk.no.

Mer informasjon og presentasjon av tidligere vinnere finner du på: http://www.austagderfk.no/bygningsvernprisen

 

Fylkeskommunens bygningsvernpris 2016_600x803.jpg