22528145_1678017352242935_3487773522627889277_n

Suksessprosjektet «Menn i helse» skal utvides til Aust-Agder.
Har du lyst til å jobbe med rekruttering av menn til helsesektoren og liker å jobbe i prosjekt?
Svarer du ja på begge spørsmålene er du kanskje vår nye fylkeskoordinator i Aust-Agder!
 
«Menn i helse» er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt med mål å øke rekrutteringen av menn til helsearbeiderfaget. Menn blir rekruttert gjennom NAV der de aktuelle får tilbud om 12 ukers praksis på et sykehjem. En gruppe av disse får tilbud om teoriopplæring Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag kombinert med opplæring i helsesektoren i deltakende kommuner. Etter teoriopplæring får deltakerne læreplass i kommunen, for så å ta fagbrev som helsefagarbeider.
 
Så langt er prosjektet i gang i 11 fylker. Du vil være del av et team sammen med koordinatorer i de øvrige fylkene. Det er en 50 % stilling og du vil bli frikjøpt fra din nåværende stilling.
 
Les mer på www.mennihelse.no
 

Arbeidsoppgaver

Organisere inntak og utvelgelse av nye helserekrutter
Følge opp deltakerne både i praksis og videre utdanningsløp
Følge opp deltakernes veiledere og faglige ledere
Tett samarbeid med deltakende kommuner
Samarbeid med Nav vil være sentralt
 

Kvalifikasjoner

Kjennskap til helsesektoren
Kjennskap til Nav
Kjennskap til videregående opplæring
Ledererfaring
 
I tillegg bør du ha:
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Entusiasme og stå-på-humør, engasjement og pågangsmot
Stor arbeidskapasitet og mestre digitale verktøy
Erfaring fra rekrutteringsarbeid
Erfaring fra å arbeide i prosjekt og drive prosjektutvikling
 
Personlige egenskaper:
Nytenkende, selvstendig, pådriver, brobygger og innovativ
Menn oppfordres til å søke
 

Kontaktinformasjon

Hvis du synes dette høres interessant ut eller trenger mer informasjon, ta gjerne kontakt med Menn i helse v/ nasjonal koordinator Hanne Mensner Lerstang, hanne@mennihelse.no  eller mob: 997 83 711.