Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. Tillatelse til å oppbevare fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Søknad sendes til Setesdal Brannvesen IKS.

Kriterier/vilkår

  • Virksomheten skal utpeke en kompetent person over 20 år og en eventuell stedfortreder som har kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening og politiattest. En av disse skal være til stede når salget foregår.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og i tillegg en rekke andre sikkerhetskrav.
  • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.
  • Salgsperioden fastsettes hvert år av brannvesenet lokalt. Salg skal skje i handelslokale, over disk og av betjening med godkjent kompetansebevis.
  • Fyrverkeri som selges i Norge skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL, etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Norges branntekniske laboratorium godkjenner fyrverkeri på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Skjema

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (HR125)

Søknadsfrist

Innen 30. april i salgsåret

Søknaden sendes til

Setesdal Brannvesen IKS
Verksmoen
4735 Evje

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Brannvesenet registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved salgs- og lagringsstedet. Også ansvarshavendes/stedfortreders kompetanse (dokumentasjon om gjennomført kurs) vil bli vurdert. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Brannvesenet skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Brannvesen IKS
Telefon:379 33 246
Epost:post@sb-iks.no
Postadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje
Besøksadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 11:59