Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen.

Kommunale fysioterapeuter:
Ingvild Shani-Nordheim - Tlf. 977 40753  - Jobber 100% med barn.
Katarzyna Agnieszka Machowska - Tlf. 971 81970 - Jobber 60% (mandag, onsdag og fredag) med eldre på institusjon og hjemmeboende.

Holder til på Evjeheimen, Ljosheimvegen 5, 4735 Evje. Inngang høyre side, ved kafeen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd:
Per Rune Omfjord - Tlf. 981 04338
Birger Gauslaa - Tlf. 918 22529

Holder til i Sentrumsbygget inngang sør ved Skatteetaten.

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • undersøkelser
  • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • rehabilitering
  • gruppetrening

Målgruppe

Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.
Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Tjenesten kan mottas uavhengig av om man bor hjemme eller på institusjon. Hjemmeboende kan få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å oppsøke et fysikalsk institutt. Henvend deg til din fastlege for en vurdering om eventuell rekvisisjon til fysioterapi.

Barn og unge, evt. deres pårørende kan henvende seg til helsestasjonen for vurdering og henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vil da gjøre en vurdering for å finne ut hvilken oppfølging som er aktuell for deg. 

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ fysioterapeut
Kaserneveien 19
4735 Evje

Eller ring aktuell fysioterapeut.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ingvild Shani-Norheim
Tittel:Fysioterapeut
Mobil:977 40 753
Epost:ingvild.shani-norheim@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-05-21 12:54