Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen.

Kommunale fysioterapeuter:
Ingvild Shani-Nordheim
Tlf. 977 40 753

Lene Tallaksen
Tlf. 971 81 970 

Karsten Skogseth
Tlf. 907 09 886

De har besøksadresse på Evjeheimen, Ljosheimvegen 5, 4735 Evje. Inngang høyre side, ved kafeen.


Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd:
Per Rune Omfjord
Allmenn fysioterapi med spesialisering i ortopedisk medisin. Dette er en videreutdanning som gir inngående kunnskap om undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Også lang erfaring og videreutdanning innen slyngeterapi, treningslære, smertekunnskap og medisinsk treningsterapi.

Tlf.: 981 04 338
Besøksadresse: Sentrumsbygget inngang sør.

Birger Gauslaa 
Allmenn fysioterapi med videreutdannelse og erfaring i manuelle behandlingsformer, idrettsfysioterapi, rehabilitering og treningsterapi og behandling av muskel og skjelettplager med akupunkturnåler. Videreutdannelse i medisinsk forskningsmetodikk.

Tlf.: 918 22 529
Besøksadresse: Sentrumsbygget inngang sør.


Om fysioterapitjenesten
Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • undersøkelser
  • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • rehabilitering
  • gruppetrening

Målgruppe

Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.
Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Tjenesten kan mottas uavhengig av om man bor hjemme eller på institusjon. Hjemmeboende kan få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å oppsøke et fysikalsk institutt. Henvend deg til din fastlege for en vurdering om eventuell rekvisisjon til fysioterapi.

Barn og unge, evt. deres pårørende kan henvende seg til helsestasjonen for vurdering og henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vil da gjøre en vurdering for å finne ut hvilken oppfølging som er aktuell for deg. 

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2023 er egenandelstaket 3040 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Siden de privatpraktiserende fysioterapeutene har driftstilskudd betaler du også hos de en statlig fastsatt egenandel for hver time, opp til et frikortbeløp i egenandelstak 2 for hvert kalenderår. 

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Søknaden sendes til


Saksbehandling

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ingvild Shani-Norheim
Tittel:Fysioterapeut
Mobil:977 40 753
Epost:ingvild.shani-norheim@e-h.kommune.no

Andre opplysninger