I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Kommunale fysioterapeuter

Ingvild Shani-Norheim

  • Jobber primært med barn
  • Tilgjengelig mandag til fredag

Lene Tallaksen (for tiden i permisjon)

  • Jobber primært med eldre, både hjemmeboende og på institusjon
  • Tilgjengelig mandag, onsdag og fredag

Katarzyna Agnieszka Machowska

  • Jobber primært med eldre, både hjemmeboende og på institusjon
  • Tilgjengelig mandag, onsdag og fredag

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd

Per Rune Omfjord - telefon 981 04 338
Birger Gauslaa - telefon 918 22 529

Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten