I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Kommunale fysioterapeuter

Ingvild Shani-Norheim (for tiden ikke på jobb)

 • Jobber primært med barn
 • Normalt sett tilgjengelig mandag til fredag

Til barn (under 16 år) som trenger fysioterapi i perioden 27. mai - 9. juni 2020:

 • Kontakt Evje Fysioterapi & Helse (kostnadsfri behandling): 
  • ​Per Rune Omfjord: tlf. 98 10 43 38
  • Birger Gauslaa: tlf. 91 82 25 29
 • Ved behov for spedbarnsbehandling kan disse manuellterapeutene kontaktes (kostnadsfri behandling):
  •  Haldis Berger ved Risør fysikalske institutt: tlf. 37 15 17 00
  • Åshild Mønsås ved Sørlandsbadet i Lyngdal: tlf. 38 70 13 09
 • Dersom man foretrekker kiropraktor på Evje, må denne behandlingen betales for:
  • Sørlandsparken tverrfaglig helse - avd. Evje: tlf. 38 02 81 70

Lene Tallaksen (for tiden i permisjon)

 • Jobber primært med eldre, både hjemmeboende og på institusjon
 • Normalt sett tilgjengelig mandag, onsdag og fredag

Katarzyna Agnieszka Machowska

 • Jobber primært med eldre, både hjemmeboende og på institusjon
 • Tilgjengelig mandag, onsdag og fredag

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd

Per Rune Omfjord

Allmenn fysioterapi med spesialisering i ortopedisk medisin. Dette er en videreutdanning som gir inngående kunnskap om undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Også lang erfaring og videreutdanning innen slyngeterapi, treningslære, smertekunnskap og medisinsk treningsterapi.

Telefon: 981 04 338
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Birger Gauslaa

Allmenn fysioterapi med videreutdannelse og erfaring i manuelle behandlingsformer, idrettsfysioterapi, rehabilitering og treningsterapi og behandling av muskel og skjelettplager med akupunkturnåler. Videreutdannelse i medisinsk forskningsmetodikk.

Telefon: 918 22 529
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Økonomisk refusjon

De privatpraktiserende fysioterapeutene har driftstilskudd. Du betaler en statlig fastsatt egenandel for hver time opp til et frikortbeløp i egenandelstak 2 for hvert kalenderår. For 2019 er egenandelstak 2 kr 2085. Denne summen reguleres årlig av staten. De som har yrkesskade og barn under 16år betaler ikke egenandel.