I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Kommunale fysioterapeuter

Lene Tallaksen 

  • Normalt sett tilgjengelig mandag, torsdag og fredag

Ingvild Shani-Norheim 

  • Normalt sett tilgjengelig mandag og torsdag

Karsten Skogseth

  • Tilgjengelig mandag - fredag

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd

Per Rune Omfjord

Allmenn fysioterapi med spesialisering i ortopedisk medisin. Dette er en videreutdanning som gir inngående kunnskap om undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Også lang erfaring og videreutdanning innen slyngeterapi, treningslære, smertekunnskap og medisinsk treningsterapi.

Telefon: 981 04 338
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Birger Gauslaa

Allmenn fysioterapi med videreutdannelse og erfaring i manuelle behandlingsformer, idrettsfysioterapi, rehabilitering og treningsterapi og behandling av muskel og skjelettplager med akupunkturnåler. Videreutdannelse i medisinsk forskningsmetodikk.

Telefon: 918 22 529
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Økonomisk refusjon

De privatpraktiserende fysioterapeutene har driftstilskudd. Du betaler en statlig fastsatt egenandel for hver time opp til et frikortbeløp i egenandelstak 2 for hvert kalenderår. For 2019 er egenandelstak 2 kr 2085. Denne summen reguleres årlig av staten. De som har yrkesskade og barn under 16år betaler ikke egenandel.