I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • undersøkelser
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • rehabilitering
 • gruppetrening

Tjenesten er for:

 • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenoppretting etter akutt skade, sykdom eller operasjon. 
 • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemming med behov for tverrfaglig rehabilitering.
 • Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Kommunale fysioterapeuter

Lene Tallaksen 

 • Normalt sett tilgjengelig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Ingvild Shani-Norheim 

 • Normalt sett tilgjengelig mandag og torsdag

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd

Per Rune Omfjord

Allmenn fysioterapi med spesialisering i ortopedisk medisin. Dette er en videreutdanning som gir inngående kunnskap om undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Også lang erfaring og videreutdanning innen slyngeterapi, treningslære, smertekunnskap og medisinsk treningsterapi.

Telefon: 981 04 338
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Birger Gauslaa

Allmenn fysioterapi med videreutdannelse og erfaring i manuelle behandlingsformer, idrettsfysioterapi, rehabilitering og treningsterapi og behandling av muskel og skjelettplager med akupunkturnåler. Videreutdannelse i medisinsk forskningsmetodikk.

Telefon: 918 22 529
Besøksadresse: Sentrumsbygget, inngang sør ved Skatteetaten

Økonomisk refusjon

De privatpraktiserende fysioterapeutene har driftstilskudd. Du betaler en statlig fastsatt egenandel for hver time opp til et frikortbeløp for hvert kalenderår. For 2023 er egenandelstaket kr 3040. Denne summen reguleres årlig av staten. De som har yrkesskade og barn under 16 år betaler ikke egenandel.

På helsenorge.no kan du lese mer om egenandel hos fysioterapeut.