Kommuneoverlege og ledere smittesporingsteam møter russen 21.jpg
Foto: Setesdal VGS avd. Hornnes

Russen fikk flere gode råd og tips om hvordan de kan gjennomføre de neste ukene av russetiden sin på en trygg og smittevernmessig lur måte. De generelle smittevernrådene er nyttige, også når man er russ. Man bør holde seg til sin gruppe, være mest mulig utendørs, ta seg av hverandre, vise hensyn og teste seg hvis man blir usikker. De fikk også utdelt små flasker med håndsprit med hilsen fra kommunen. 

- Jeg håper alle får ei fin russetid, og skjønner godt at dere har lyst til å feire. Vi må bare ikke glemme pandemien oppi det hele, minnet kommuneoverlegen om, og oppfordret til å begrense turer til steder med høyere smittetrykk, og heller holde seg her i kommunen.

Lederne for smittesporingsteamet forklarte hvordan de jobber når det oppstår smitte, og hvor viktig det er at man når alle man trenger å nå for å stoppe at viruset smitter flere. De oppfordret også alle til å ta i bruk appen Smittestopp. Da får man varsel dersom noen man har vært i nærkontakt med oppgir at de er smittet.

Evje og Hornnes kommune ønsker å legge til rette så godt som mulig. Russen ble oppfordret til å ta kontakt om det skulle være noe. Servicekontoret kan for eksempel være behjelpelige med å opprette QR-koder for registrering av deltakere på russe-arrangement og kan rådføres ved spørsmål om smittevernregler.

Vi ønsker Hornnes-russen en fin og trygg feiring! 

Kommuneoverlege og ledere smittesporingsteam møter russen 21_4.JPG
Foto: Setesdal VGS avd. Hornnes

Håndsprit til russen.jpg