I ny forskrift om brannforebygging pålegges det at alle kommuner/brannvesen skal risikokartlegge behovet for både feiing og tilsyn, og forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. Se mer informasjon på nettsiden til Setesdal brannvesen IKS: