Det er lyst ut etter ny fastlege i kommunen. Se stillingsannonse her.