Barnehager, skoler og voksenopplæring

Gjenåpner skoler og barnehager

Publisert 12.03.20, oppdatert 07.05.20.

Onsdag 13. mai 2020 åpnet skolene for elever fra 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Voksenopplæringen åpnet 18. mai. Barnehagene, barneskolens 1.-4. trinn og SFO er også åpne.
Her kan du lese mer om dette.

Evje legesenter

Evje legesenter åpent 

Publisert 30.04.20.

Evje legesenter åpnet for vanlige konsultasjoner igjen 27. april 2020.

Evjeheimen og Hornnesheimen bokollektiv

Nye besøksregler - nye muligheter

Publisert 27.05.20

Evjeheimen og Hornnesheimen bokollektiv forholder seg til følgende regler fra Folkehelseinstituttet, og åpner for besøk inne fra 02.06.20:

"Endelig åpnes det opp for mer besøk av våre kjære på sykehjem, sykehus og andre helseinstitusjoner! Ansvaret for at besøkene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte ligger hos den enkelte virksomhet, kommune eller helseforetak. Det er likevel viktig at du som besøkende kjenner til og følger disse rådene:

 • Avtal besøket på forhånd
 • Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene (enkelte unntak kan vurderes)
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket
 • Gjennomfør helst besøket utendørs eller på pasientens/beboerens eget rom
 • Ikke opphold deg i fellesarealer
 • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker
 • Forsøk også å holde minimum én meters avstand til den du besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om muligheten for fysisk kontakt. Det er uansett fint å unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Du har lov til å ha med gaver, blomster og lignende
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene godt før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke kjøkkenet i institusjonen.
 • Forhold deg til institusjonens smittevernrutiner
 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing

NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19-smitte, gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

I tillegg til reglene fra Folkehelseinstituttet, følger vi også disse lokale reglene:

 • Ved besøk inne kan det være mellom 1-2 personer. Og besøket der kan max vare 1 time. Vi oppfordrer til å fortsatt bruke mulighetene til å møtes utenfor. Der er det ikke satt noen tidsbegrensning for besøket (annet enn 30 minutt dersom det er flere som bestiller Paviljongen. Er det ikke noen som har bestilt etter det, så kan en fortsatt sitte utover 30 minutt.). Dere ringer og avtaler når dere skal komme på besøk. Vi kommer til å føre loggbok over hvem som kommer på besøk inne. Dette på grunn av muligheter for smitteoppsporing om det skulle bli nødvendig.
 • Som Folkehelseinstituttet skriver så er det fortsatt viktig med håndhygiene og avstand. 
 • Dere ringer og avtaler tid, og blir så forklart oppmøteplass for å komme inn. Der vil noen møte dere, og sprit av hender vil umiddelbart bli tilbudt.

 

Generell informasjon vedrørende helse- og omsorgstjenester: 

Pågående krisesituasjon medfører at helse- og omsorgstjenestene må innrette seg annerledes. Livsnødvendige oppgaver må prioriteres og kan medføre reduserte tjenester til mange.

Det er stor fare for at helsepersonell kan blir satt ut av drift/i karantene. Ledelsen jobber aktivt for å minimere risikoen for dette, samt ha reservekapasitet av helsepersonell. Konsekvenser for tjenestene er at nødvendig helsehjelp som pleie, stell og ernæring må prioriteres.

Nødvendige forsyninger av mat og medisiner til hjemmeboende/sårbare grupper må søkes ordnet i følgende prioriterte rekkefølge:

 • Be om hjelp fra pårørende/nettverk til dette.
 • Benytte ordning med matombringing fra enkelte butikker.
 • Kontakte Frivilligsentralen for bistand til dette.
 • Kontakte Servicekontoret som videreformidler til helse- og omsorgstjenesten.

Frivillige som vil hjelpe henvender seg til Frivilligsentralen:

Enkeltpersoner/frivillige som har mulighet til å hjelpe til med diverse oppgaver i denne krisen, bes henvende seg til Frivilligsentralen. Daglig leder vil koordinere innsatsen i samarbeid med enhetsleder pleie og omsorg.

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen
Daglig leder: Anne-Marie Birkeland
Telefon: 974 18 570
E-post: anne-marie.birkeland@e-h.kommune.no

Nettsider:

Helsestasjonen

Informasjon fra helsestasjonen

Publisert 11.03.20, oppdatert 20.04.20.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom åpner delvis opp igjen etter nye retningslinjer 17.04.20.

Konsultasjoner for alle barn vil bli gjennomført på helsestasjonen igjen. Dette gjelder også hjemmebesøk etter fødsel. Alle barna som har fått utsatt konsultasjoner, vil bli kontaktet av oss. På grunn av fare for smitte, vil en ikke gjennomføre gruppekonsultasjoner ennå.

Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig.

Restriksjoner for oppmøte på helsestasjonen:
Alle spriter hender ved ankomst
Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
Det er ikke anledning til å ha med søsken i denne perioden.

Helsestasjonen er stengt som resten av Evjeheimen, slik at du må ringe hvis du kommer uten timebestilling.
Du blir hentet av enten jordmor eller helsesykepleier på utsiden.

Alle barn, unge og foresatte er velkommen til å ta kontakt med skolehelsetjenesten i denne perioden. Vi kan snakkes på telefon eller andre sosiale medier.

Kontaktinformasjon:
Helsestasjon: tlf. 379 32 440
Jordmor Tone: tlf. 488 94 270
Helsesykepleier Mari: tlf. 488 95 053 (Setesdal vidaregåande skule)
Helsesykepleier Line: tlf. 945 14 855 (Evje barneskule)
Helsesykepleier Siv Halldis: tlf. 913 76 612 (Evje ungdomsskule)
Helsesykepleier Anette: tlf. 916 05 443 (Hornnes barneskule)

Fysioterapi

Publisert 15.03.20, oppdatert 27.04.20.

Kommunale fysioterapeuter

Det blir en gradvis og redusert åpning av fysioterapitilbudet i kommunen fra tirsdag 28. april.

Aktuelle pasienter blir kontaktet av fysioterapeuten for å avtale behandlingstidspunkt. Pasienter som ikke har time bes ta kontakt på telefon eller e-post, ikke ved oppmøte.

Pasientene som har fått time blir hentet utenfor Evjeheimen. Evjeheimen er stengt for gjennomgang. Barn skal benytte egen inngang fra hagen ved paviliongen og rett inn på behandlingsrom. Eldre skal benytte inngang bak ved siden av dagsenteret. 

Smittevernsreglene gjelder:

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon må du avlyse timen.
 • Prioritering av pasientene vil skje etter en prioriteringsnøkkel. Når det gjelder barn, så prioriterers spedbarn, småbarn og akutte saker.
 • Lokalene rengjøres daglig, og alt utstyr som blir brukt rengjøres etter hver behandling.
 • Behandlinger som kan utføres via videosamtale bør skje via videosamtale.
 • Pasienter med egentreningsprogram oppfordres til å trene hjemme på egenhånd så godt det lar seg gjøre. Møter gjennomføres kun på Teams.

Fysioterapitjeneste i Sentrumsbygget åpner igjen

De to privatpraktiserende fysioterapeutene Birger Gauslaa og Per Rune Omfjord ​ved Evje Fysioterapi & Helse gjenåpner sitt fysioterapitilbud i Sentrumsbygget tirsdag 21. april.

Tidligere pasienter vil bli kontaktet for ny time. Timebestilling forøvrig må kun skje på telefon. Det er kun adgang for personer med avtalt time.

Vi ber om forståelse for at personer med påvist smitte av koronavirus eller andre former for luftveisinfeksjoner, ikke har adgang til lokalene.  

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten åpen mandag, onsdag og fredag

Oppdatert  27.04.20.

Ergoterapeuten jobber nå mandag, onsdag og torsdag. Dette gjelder i første omgang ut mai. Det kan forekomme endringer i dager.

Det er nå åpnet opp for kontakt med brukere igjen. Det vil i størst mulig grad foregå på ergoterapeutens kontor på Evjeheimen. Det må avtales time på forhånd. Inngang blir fra Taubanegata, egen inngang ved siden av aktivitetsenteret. Døra er merket med skilt.

Smittevern

Det er laget smittevernrutiner med desinfisering av kontaktflater og rutine på at ergoterapeuten henter ved døra og følger ut. Det legges opp til god tid mellom hver konsultasjon slik at en ikke skal møte andre i døra.

I enkelte tilfeller er det også mulig å gjennomføre hjemmebesøk, dette vil det åpnes mer opp for etter hvert.

Hjelpemidler

Det er fortsatt begrensninger på retur av hjelpemidler, men her kan vi nå gjøre enkelte avtaler.
Utlevering av hjelpemidler skjer også etter konkrete avtaler. Dette for å begrense og hindre smitte.

Ta kontakt om noe er uklart eller du lurer på noe, så prøver vi å ordne det.

Kontaktinformasjon
Vaktmester Roar Åtland: tlf. 900 37 281
Ergoterapeut Linda Beathe Dalane: tlf. 945 20 960

Evje tannklinikk

Publisert 24.04.20

Evje tannklinikk åpnet igjen 27.04.20. Kun akutt behandling. Ring tlf. 379 30 195 for å avtale time.

NAV Evje og Hornnes

NAV Evje og Hornnes gjenåpner for drop-in

Publisert 13.03.20, oppdatert 26.06.20.

NAV Evje og Hornnes holder sin ekspedisjon åpen for drop-in-henvendelser to dager pr. uke fra og med mandag 29. juni 2020.

Åpningstider drop-in

Mandag: 12:00-14:00
Onsdag: 12:00-14:00

Åpningstider publikumsarealet

Mandag, onsdag og fredag: 10:00-14:00

Postkasser er tilgjengelig for levering av søknader ol.

NB! Vennligst ikke oppsøk nav-kontoret dersom du har feber eller symptomer på luftveisinfeksjon!

Kommunale tjenester

 • Skjemaer for søknad om sosiale tjenester er tilgjengelig i åpningstiden. 
  Søknader om sosiale tjenester kan leveres i NAV-kontorets postkasse i åpningstiden.
  Søknader kan også sendes i posten. Adresse står på søknadsskjemaet.
 • Søknader om nødhjelp vil bli behandlet innen 24 timer.
  Nødhjelp er akutt mangel på mat, medisiner og bolig.

Dersom du ønsker å bli kontaktet, kan du også skrive dette på søknaden, eller legge en melding i postkassa. NB! Husk å skrive på telefonnummer vi kan nå deg på.

Informasjonen vil oppdateres fortløpende ved endringer.

Lokal vakttelefon

Det er opprettet lokal vakttelefon for NAV Evje og Hornnes, som kan benyttes ved behov for sosiale tjenester, nødhjelp og midlertidig botilbud. Øvrige henvendelser kan unntaksvis rettes til lokal vakttelefon. 

Telefon: 481 35 709 (SMS til lokal vakttelefon vil ikke besvart)
Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10:00-14:00.

Du kan også skrive til oss på ditt nav: www.nav.no

Telefonnummer NAV kontaktsenter: 55 55 33 33 

Utstyrssentralen

Utstyrssentralen stengt inntil videre

Publisert 10.03.20, oppdatert 11.03.20.

Kommunen har besluttet å stenge utstyrssentralen inntil videre som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset.

De som har lånt utstyr vil bli kontaktet.

Setpro og Malmvegen dagsenter

Malmvegen dagsenter i normal drift igjen

Publisert 13.05.20

Mandag 11. mai startet Malmvegen dagsenter opp igjen. 

 

Setpro stengt for besøkende

Publisert 12.03.20, oppdatert 13.05.20.

Setpro har stengt for besøkende til sin bedrift i Malmvegen, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. 

Ved spørsmål til Setpro kontakt: 
Daglig leder: Tlf 402 36 140
Produksjonskoordinator: Tlf 906 30 609

Varmtvannsbassenget på Evjeheimen

Varmtvannsbassenget stengt inntil videre

Publisert 11.03.20.

Kommunen har besluttet å stenge varmtvannsbassenget på Evjeheimen inntil videre, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. De som allerede hadde booket time skal ha fått beskjed om dette.

Svømmebassenget ved Evje barneskule

Svømmebassenget ved Evje barneskule stengt inntil videre

Publisert 11.03.20, oppdatert 13.03.20.

Kommunen har besluttet å stenge svømmebassenget for aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid inntil videre, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. 

Evje flerbrukshall

Evje flerbrukshall stengt inntil videre

Publisert 11.03.20, oppdatert 13.03.20.

Kommunen har besluttet å stenge Evje flerbrukshall for aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid inntil videre, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. 

Kommunehuset og Servicekontoret

Kommunehuset åpent for nødvendige besøk

Publisert 12.05.20.

Kommunehuset og sentraladministrasjonen åpnes til mest mulig normal drift. Fra 12. mai er kommunehuset på Evjemoen åpent som normalt, fra kl. 0900 til kl. 1500. Nødvendige besøk kan da gjennomføres. Besøkende oppfordres til å ringe på forhånd og avtale time med den de trenger å prate med. Ring kommunens sentralbord på tlf 379 32 300. 

Gitte smittevernanbefalinger må følges. 

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er åpent igjen

Publisert 12.05.20.

Biblioteket

Biblioteket åpner igjen!

Publisert 13.05.20.

Biblioteket åpner igjen torsdag 14. mai! Vi starter forsiktig med kortere åpningstider for å overholde smittevernreglene.

Åpningstider:
Torsdag 14. mai 15.00 – 18.00
Fredag 15. mai 11.00 – 14.00

Deretter går vi over til 4 timer åpent:
Mandag 14.00 – 18.00
Tirsdag 14.00 – 18.00
Onsdag 11.00 – 15.00
Torsdag 14.00 – 18.00
Fredag 11.00 – 15.00

Midlertidige regler for å forhindre smittespredning:
• Husk god håndhygiene før og etter besøk på biblioteket.
• Kun 10 personer inn om gangen og maks tidsbruk er 15 min.
• Hold avstand til personale og andre brukere.
• Unngå unødvendig kontakt på bøker og andre flater.
• Bruk av selvbetjentløsninger anbefales.
• Barn under 15 år kun sammen med forelder/foresatt.
• Ikke oppsøk biblioteket dersom du/dere er syke.
• Kopimaskin, pc, nettbrett og Playstation er ikke tilgjengelig.

Takk for at du viser hensyn og velkommen tilbake!

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Kulturskolen stengt inntil videre

Publisert 11.03.20, oppdatert 20.04.20.

Kulturskolen for Åseral, Bygland, Evje og Hornnes har stengt for ordinær undervisning f.o.m. 12. mars grunnet korona-tiltak.

Vi har tilbud om hjemmeøving til elevene. Hver enkelt lærer kontakter elevene/foresatte om sitt opplegg til alternativ øving.
Merk: Selv om vi har hatt et øvingstilbud til de fleste elevene har det ikke vært et fullverdig undervisningsopplegg i vår kulturskole. Vi vil derfor ikke ta fullt gebyr for dette semesteret, men dette reduseres til 1/3 og dekker inn timer utført før 12. mars.

Alle eksisterende elever bes om å registrere seg i vårt nye datasystem Speed Admin. Det kan du gjøre her

Kulturskolen vil i løpet av mai komme med tilbud for høsten 2020. 

Fabrikken ungdomsklubb

Fabrikken ungdomsklubb stengt inntil videre

Publisert 11.03.20.

Kommunen har besluttet å stenge ungdomsklubben inntil videre, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. 

Setesdal Miljø og Gjenvinning

Åpner igjen for levering av avfall fra private

Oppdatert 24.04.2020

Setesdal Miljø & Gjenvinning åpner igjen for levering av avfall fra private. Det er også åpent for levering utvalgte lørdager.

For å unngå smittespredning og for at flest mulig skal få levert sitt avfall gjøres det oppmerksom på følgende:

 • Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for å unngå smittespredning
 • Vi tillater bare 3 kunder å levere avfall samtidig – kan medføre kø – bli sittende i bilene
 • Sorter avfallet i de forskjellige fraksjoner hjemmefra – gjør det raskere å levere – mindre kødannelse
 • Restavfall i sekk skal leveres i gjennomsiktige sekker

Åpningstider

Syrtveit Avfallsanlegg tirsdager kl. 08.00 – 14.30, torsdager kl. 08.00 – 19.00 og den 2. lørdag i måneden kl. 10.00 – 13.00

Se mer på smg-iks.no

Politiske møter

Politiske møter går som fjernmøter 

Publisert 14.04.20.

Alle politiske møter ut mars 2020 ble avlyst, som et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell smitte av koronaviruset. Fra 1. april blir de fleste politiske møtene holdt som fjernmøter over Teams.