Program

08.15 – 08.50 Registrering - møt i god tid! Kaffen er klar!

09.00 – 09.15 Åpning av Fagdag i Setesdal 2020

09.15 – 10.15 Fred Rune Rahm

  • Ungdomshjernen i møte med Cannabis
  • Individuelle tilpasninger? Hvilke forventninger har jeg til personer (bruker, elev, arbeidstaker m.fl) med pågående eller langvarig rusbruk? Hvilke forventninger har den samme personen til våre tjenester?
  • Aldring og rus

10.30 – 11.30 Bianca Simonsen

  • Med hodet kaldt og hjertet foran! Fokus vil være både fagkompetanse og personlig kompetanse i møte med mennesker. Du vil få kommunikative og relasjonelle verktøy som du kan ta med tilbake til din arbeidsdag.

11.30 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.00 Arnhild Lauveng  

  • Raskere tilbake eller saktere fremover? Om livskvalitet og helhetlig tiltak. Hvordan tilrettelegge for systematiske og individuelt tilpassede tjenester for barn og unge og voksne med alvorlige og sammensatte psykososiale helseplager.

13.00 – 13.30 Kaffepause

13.30 – 14.00 Av-og-til - Randi Hagen Eriksrud

  • Samarbeid for godt alkovett
  • Kommunene i Setesdal er Av-og-til-kommuner

14.00 – 15.00 Peder Kjøs – Liss Martinsen – Mats Grønli

  • Sofaprat – Alkoholvaner/uvaner