Med grunnlag i en grundig og helhetlig smittevernfaglig vurdering, der kommuneoverlegen har vurdert smittesituasjonen i Evje og Hornnes kommune som helhel, kommunens kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelig hyppig testing, og omfang av vaksinerte, har kommuneoverlegen besluttet at tiltaksnivå i barnehager og skoler er grønt nivå etter trafikklysmodellen. 

Det vektlegges at det er et grunnleggende prinsipp at barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig under pandemihåndteringen. 

Tiltaketsnivået vurderes regelmessig, minst hver 2. uke, og kan endres ettersom situasjonen i kommunen forandrer seg.