Evje og Hornnes kommune har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne med oppstart i august. Tilbudet er organisert i Undervisningsbygget på Evjemoen, Infanterivegen 45.
 
Grunnskoleopplæring for voksne innebærer undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen er rettet mot personer som ikke har fullført grunnskolen eller av andre grunner trenger å forbedre kunnskapene i ett eller flere fag. Det er mulig å ta enkeltfag.
 

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsfrist er 1. mars for tilbud med oppstart august 2017. Søkere vil bli innkalt til kartlegging/samtale for individuell vurdering av behov.
Grunnskoleopplæring for voksne har i utgangspunktet fortløpende opptak på den måten at søknader behandles etter hvert som de kommer inn og oppstart etter avtale.
 
 
Søknaden sendes til Evje ungdomskole, Kasernevegen 19, 4735 Evje.