Bevisstgjeringssamtalar

Tre-fire samtalar med ungdom. Målet er å bevisstgjere eiga bruk og refleksjon over konsekvenser. Målgruppa er ungdom som er i risiko for å utvikle avhengigheit knytta til cannabis. Pårørande trekkast inn i samtalene.

Individuell hasjavvenning

Programmet er individuelt tilpassa og følger fasene brukaren går gjennom når han/ho sluttar med cannabis. Oppfølginga går over 15 samtalar med møter 1-2 gonger i veka, det vil seie oppfølging i 2-3 månader. Fokus er å førebygge tilbakefall.

Kortprogram

Kortprogram er undervisning for ungdom på skule eller til ungdom der det er bekymring rundt cannabisbruk. Vi tek for oss faktakunnskap om cannabis og konsekvenser av bruken. Det kan og gis undervisning til foresatte, lærarar og andre samarbeidspartnarar. 

Kontaktpersoner

Bykle/Valle Tone Avdal 986 76 933
Bygland Wenche Skarpengland   906 45 731
Evje og Hornnes     Harald Eivindson 907 11 880