Tilbud om

  • Bevisstgjøringssamtaler, individuell hasjavvenning
  • Foreldresamtaler, undervisning til skole og samarbeidspartnere

Bevisstgjøringssamtaler

Tre-fire samtaler med ungdom. Målet er å bevisstgjøre eget bruk og refleksjon over konsekvenser. Målgruppen er ungdom som er i risiko for å utvikle en avhengighet knyttet til cannabis. Pårørende trekkes inn i samtalene.

Individuell hasjavvenning

Programmet er individuelt tilpasset og følger fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter med cannabis. Oppfølgingen går over 15 samtaler med møter 1-2 ganger i uken, det vil si oppfølging i 2-3 måneder. Fokus er å forebygge tilbakefall.

Kortprogram

Kortprogram er undervisning for ungdommer på skole eller til ungdom hvor det er bekymring rundt cannabisbruk. Det gis faktakunnskap om cannabis og konsekvenser av bruk. Det kan og gis undervisning til foresatte, lærere og andre samarbeidspartnere. 

Kontaktpersoner

Bykle/Valle Tone Avdal 986 76 933
Bygland Wenche Skarpengland   906 45 731
Evje og Hornnes     Vidar Vestøl 906 88 119
Setpro AS