Heder for 25 år tjenestetid i Evje og Hornnes kommune

Fra venstre ser vi:
Grete Erkleiv Moi, hjelpepleier Pleie og omsorg
Helene Tellefsen, fagarbeider ved Hornnesheimen
Bjørn Harald Hagen, avdelingsleder ved Hornnesheimen og koordinator ved Hukommelsesteamet i Lokalmedisinske tjenester Setesdal
Hallstein Kvamme Homdrum, enhetsleder for Pleie og omsorg
Anne Sofie Hornnes, konstituert rådmann
Bjørn Ropstad, ordfører
 
Anna Irene Moseid, hjelpepleier ved Hornnesheimen, var ikke tilstede når bildet ble tatt.