Evje og Hornnes kommune gir påskjønnelse til alle ansatte som har over 25 års samlet tjenestetid i vår kommune. I 2020 er det fem ansatte som får denne oppmerksomheten. Tre av dem hadde dessverre ikke anledning til å komme i kommunestyremøtet, men vil få overrekt sin påskjønnelse av enhetslederen sin ved en senere anledning. 

Disse er:

  • Wenche Johanson som er hjelpepleier i hjemmesykepleien  
  • Heidi Gjeitrem som er barnehagelærer i Hornnes barnehage
  • Hildegunn Bygland som er fagarbeider i Oddeskogen barnehage

De to andre jubilantene, de som møtte i kommunestyret, er Laila Tjessem Våge, som er lærer ved Evje barneskule, og Katrine Homdrum, som er rådgiver innen helse- og omsorgsområdet i kommunedirektørens stab. 

Det ble blomster, applaus og ord preget av takknemlighet for lang og tro tjeneste så langt. Vel fortjent! 

Katrine Homdrum og Laila Tjessem Våge mottar blomster og gave for 25 år i kommunen
Fra venstre på bildet ser vi: ordfører Svein Arne Haugen, Laila Tjessem Våge, Katrine Homdrum og assisterende kommunedirektør Anne Sofie Hornnes. I bakgrunnen: politisk sekretær Lillian B. Andersen.
 
Hedret for 25 års tjeneste i kommunen
Fra venstre: Laila Tjessem Våge, ordfører Svein Arne Haugen og Katrine Homdrum.