Partnerskapets strategidokument «Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder 2019-2021» har ligget til grunn for strategiske drøftinger og prioriteringer i 2021, med fire definerte hovedområder:

  • Sammenhengende innsats for å sikre helse og bærekraft
  • Sikre framtidig kompetanse
  • Påvirke nasjonale rammebetingelser, strategier og strukturer
  • Styrke forskning og tjenesteinnovasjon

Les årsrapporten for 2021 her.

Hva er Helsefellesskapet?

Helsefellesskapet er et samarbeid mellom agderkommunene og Sørlandet Sykehus HF. Det er et utvalg for administrativ og faglig ledelse i kommunene og helseforetak for strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen i Agder. På Agder fylkeskommune sine nettsider kan du lese mer om hva Helsefellesskapet er.