Lunsj er mellom kl. 12.00 og 12.30. 

Hver tirsdag fra kl. 13:00 - 15:00 er det åpen veiedag.

Helsestasjonsekretær Veronica Frustøl

Veronica Frustøl[1].jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag og torsdag

Telefon

37 93 24 40 / 907 41 147

E-post

Ledende helsesykepleier Mari Haugen Abusland

Mari Haugen Abusland.jpgTilgjengelig

Mandag til fredag

Telefon

488 95 053

E-post

Helsesykepleier Line Tjørhom Hestvåg

Line Tjørom Hestvåg.jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

Telefon

916 05 443

E-post

Konstituert helsesykepleier Siv Halldis Aas

Siv Halldis Aas - konstituert helsesøster_200x300.jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Telefon

913 76 612

E-post

Konstituert helsesykepleier Lillian Petersen Utsogn

Lillian Petersen Utsogn.jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Telefon

945 14 855

E-post

Jordmor Tone Tveitå

Tone Tveitå

Tilgjengelig

Mandag, tirsdag og torsdag

Telefon

488 94 270

E-post

Helsesykepleier Anette Honnemyr (permisjon til 1. september 2022)

Anette HonnemyrTilgjengelig

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Telefon

916 05 443 

E-post

Helsestasjonslege Hilde Stokkeland Stubseid

Tilgjengelig

Torsdager kl. 08:30 - 12:00