Hver tirsdag fra kl. 13:00 - 15:00 er det åpen veiedag.

Helsestasjonsekretær Veronica Frustøl

Veronica Frustøl[1].jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag og torsdag

Telefon

37 93 24 40 / 907 41 147

E-post

Ledende helsesykepleier Mari Haugen Abusland

Mari Haugen Abusland.jpgTilgjengelig

Mandag til fredag

Telefon

488 95 053

E-post

Konstituert helsesykepleier Line Tjørhom Hestvåg

Line Tjørom Hestvåg.jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag og torsdag 

Telefon

945 14 855

E-post

Konstituert helsesykepleier Anette Honnemyr

Anette HonnemyrTilgjengelig

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Telefon

916 05 443 

E-post

Konstituert helsesykepleier Siv Halldis Aas

Siv Halldis Aas - konstituert helsesøster_200x300.jpgTilgjengelig

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Telefon

913 76 612

E-post

Jordmor Tone Tveitå

Tone Tveitå

Tilgjengelig

Mandag, tirsdag og torsdag

Telefon

488 94 270

E-post

tone.tveitaa@e-h.kommune.no

Helsestasjonslege Huzaifa Madlani

Huzaifa MadlaniTilgjengelig

Hver torsdag