Røystestader og røystetid i Evje og Hornnes kommune:

Krins

Røystestader

Opningstid

Evje krins Furuly flerbrukshus    kl. 10:00 – 20:00
Hornnes krins    Hornnes skule kl. 10:00 – 20:00

Husk legitimasjon

Har du fått valkort, ta det med. Du trenger ikkje valkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.
Husk å ta med legitimasjon!

Kven har røysterett ved dette valet? jfr. Valloven § 2-1

(1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
(2) Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Du må dessutan stå i manntalet i den kommunen du bur i.