Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tekniske hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som kan være med på å redusere praktiske problem i hverdagen. Formålet med tekniske hjelpemiddel er å bedre funksjonsevnen til den enkelte, samt å øke evnen til selvstendighet og lette pleie i hjemmet. Ansvaret for tekniske hjelpemiddel er delt mellom kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral.

Målgruppe

Personer i alle aldre som i kortere eller lengre perioder har behov for et teknisk hjelpemiddel.

Pris for tjenesten

Varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentralen er gratis..

Det tas egenandel på enktelte kommunale utlån, som f.eks. krykker, ispigger o.l.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år
Kommunen har ansvar for å låne ut ulike tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående.
Eksempel på korttidsutlån: rullestol, krykker, rullatorer og lignende.

Kontaktinformasjon ved behov for korttidslån
Kommunal vaktmester Roar Åtland - tlf. 900 37 281
Ergoterapeut Linda Beathe Dalane - tlf. 945 20 960

Varige lån - over 2 år
Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden.
Kommunens ergo- og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem. Ved behov for varig utlån av hjelpemidler sendes en søknad til hjelpemiddelsentralen i NAV.

Henting og levering av hjelpemidler
Du kan selv hente eller levere hjelpemidler hos oss på lageret ved Evjeheimen, hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00. Ring vaktmester Roar Åtland, tlf. 900 37 281, på forhånd for å gjøre en avtale.
Om nødvendig kan vi hente og bringe for deg, men det vil ta noe lenger tid. Du har selv ansvar for hjelpemiddelet du låner. Gi beskjed til oss når behovet opphører.

Service og vedlikehold
Du har selv ansvar for vanlig vedlikehold av hjelpemidlene, slik som renhold, luft i dekk, bytte av dekke osv. Ved mindre reparasjoner, prøv å få noen til å hjelpe, eller kontakt hjelpemiddellageret i kommunen. Ved større reparasjoner, tekniske innretninger med motorer/elektronikk, kontaktes hjelpemiddellageret i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral i Aust-Agder. Hvis hjelpemiddelet ikke fungerer som planlagt, blir for lite, eller annet, kontakt kommunen/kontaktperson.

Kontaktinformasjon ved behov for varig utlån
Ergoterapeut Linda Beathe Dalane - tlf. 945 20 960

Saksbehandling

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Elisabeth Storsveen
Tittel:Ergoterapeut
Telefon:945 20 960
Mobil:945 20 960
Epost:elisabeth.storsveen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-11-07 10:55