Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år

Kommunen har ansvar for å låne ut ulike tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående.
Eksempel på korttidsutlån: rullestol, krykker, rullatorer og lignende.

Kontaktinformasjon

Kommunal vaktmester Roar Åtland - tlf. 900 37 281
Ergoterapeut Linda Beathe Dalane - tlf. 945 20 960

Varige utlån av hjelpemidler

Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden. Kommunens ergo- og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem. Ved behov for varig utlån av hjelpemidler sendes en søknad til hjelpemiddelsentralen i NAV.

​Kontaktinformasjon ved behov for varig utlån

Ergoterapeut Linda Beathe Dalane - tlf. 945 20 960

Syn og hørsel

Det er ergoterapeut Linda Beathe Dalane som er kommunens hørsel- og synskontakt. 

Hun har kontor på Evjeheimen. Det er ønskelig at det avtales time på forhånd på tlf. 945 20 960 eller e-post linda.beathe.dalane@e-h.kommune.no.
Ergoterapeuten jobber per september 2019 i 60% stilling og har fri hver onsdag.

Henting og levering av hjelpemidler

Du kan selv hente eller levere hjelpemidler hos oss på lageret ved Evjeheimen, hverdager mellom kl. 8.00 og 15.00. Ring vaktmester Roar Åtland, tlf. 900 37 281, på forhånd for å gjøre en avtale.
Om nødvendig kan vi hente og bringe for deg, men det vil ta noe lenger tid. Du har selv ansvar for hjelpemiddelet du låner. Gi beskjed til oss når behovet opphører.

Service og vedlikehold

Du har selv ansvar for vanlig vedlikehold av hjelpemidlene, slik som renhold, luft i dekk, bytte av dekke osv. Ved mindre reparasjoner, prøv å få noen til å hjelpe, eller kontakt hjelpemiddellageret i kommunen. Ved større reparasjoner, tekniske innretninger med motorer/elektronikk, kontaktes hjelpemiddellageret i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral i Aust-Agder. Hvis hjelpemiddelet ikke fungerer som planlagt, blir for lite, eller annet, kontakt kommunen/kontaktperson.