Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år

Kommunen har ansvar for å låne ut ulike tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. 

Eksempel på korttidsutlån: rullestol, krykker, rullatorer og lignende.

Varige utlån av hjelpemidler

Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden. Kommunens ergo- og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i eget hjem. Ved behov for varig utlån av hjelpemidler sendes en søknad til hjelpemiddelsentralen i NAV.

Syn og hørsel

Det er ergoterapeut Linda Beathe Dalane som er kommunens hørsel- og synskontakt. 

Hun har kontor på Evjeheimen. Det er ønskelig at det avtales time på forhånd på tlf. 945 20 960 eller e-post linda.beathe.dalane@e-h.kommune.no.
Ergoterapeuten jobber per september 2019 i 60% stilling og har fri hver onsdag.