Mental Helse Hjelpetelefon

Telefon: 116 123 (hele døgnet)

Chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no (hele døgnet)

Kirkens SOS

Telefon: 22 40 00 40 (hele døgnet)
Nettside: Kirkens SOS

Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra kl. 18.30 - 22.30 (fredag frem til kl. 01.30).

Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

Alternativ til Vold (ATV)

Nettside: Alternativ til Vold (ATV)

Et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold.

ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien.

ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

AA Anonyme alkoholikere

Telefon: 91 17 77 70 (hverdager kl. 11:00 - 15:00 og alle dager kl. 18:00 - 22:00)
Nettside: AA Anonyme alkoholikere

Angstringen

Telefon: 22 22 35 30 (mandag-torsdag kl. 10:00 - 13:00)
Nettside: Angstringen

Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Telefon: 22 20 99 83 (kontortelefon med svarer)
Mobil: 476 51 108 (andre henvendelser)
Nettside: Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Bipolarlinjen

Telefon 21 99 65 00 (mandag-onsdag fra kl. 17:00 - 20:00)
Nettside: Bipolarlinjen

Anonym støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Besvares av frivillige erfaringseksperter som selv har diagnosen eller er pårørende.

Dinutvei – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Nettside: Dinutvei – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep  

Kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Har også en oversikt over hjelpetilbud nær deg.

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Telefon: 22 44 40 50 (mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00 (torsdag kl. 10:00 - 15:00).
Nettside: DIXI Ressurssenter for voldtatte

En telefon for deg som har spørsmål om doping. Du kan også sende e-post eller chatte.

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Støttetelefon: 91 12 74 54
Nettside: Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Hjelpekilden Norge

Nettside: Hjelpekilden

Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser. Telefon, chat og andre hjelpetilbud

Hjelp til Hjelp

Nettside: Hjelp til Hjelp

Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp uansett hvor i landet du bor.

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Telefon 800 80 040 (alle dager kl. 9:00 - 18:00)
Nettside: Hjelpelinjen for spilleavhengige

Chat er åpen hverdager i tidsrommet kl. 11:00 - 15:00.

Ivareta – pårørende berørt av rus

Telefon: 800 40 567
Nettside: Ivareta – pårørende berørt av rus

Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie

Telefon: 800 48 500 (hele døgnet)
Nettside: Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)

Nettside: KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester

KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Telefon: 23 22 79 30
Nettside: Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kompasset (Blå Kors)

Nettside: Kompasset

Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Krisesenteret

Nettside: Krisesentere

Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Finn senteret nærmest deg.

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

Telefon: 22 41 35 90 (mandag, onsdag og fredag kl. 12:00 - 15:00)
Nettside: Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner.

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager kl. 9:00 - 15:00).

Livslosen

Nettside: Livslosen

Lavterskeltilbud for mennesker i livskrise med selvmordstanker.

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Telefon 955 20 848 (mandag-torsdag kl. 12:00 - 18:00, søndager kl. 17:00 - 21:00)
Nettside: LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Chat: tirsdager kl. 16:00 - 19:00 og søndager kl. 17:00 - 21:00.

Tjenestene til LFSS bemannes av folk med egenerfaring.

NA – Anonyme narkomane i Norge

Telefon: 905 29 359 (mandag-fredag kl. 17:00 - 19:00)
Nettside: NA – Anonyme narkomane i Norge

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser

Nettside: N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelse

Gratis lavterskeltilbud. Veiledning gis gjennom gruppesamtaler og individuelle samtaler.

Oversikt med telefonnummer til de ulike regionale sentrene finner du i linken over.

OA Norge – anonyme overspisere

Telefon: 901 55 748 (torsdag kl. 19:00 - 21:00)
Nettside: OA Norge – anonyme overspisere

Overgrep.no

Nettside: Overgrep.no

Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Prosenteret

Nettside: Prosenteret

Gratis hjelpetilbud til personer som har erfaring med å selge eller bytte sex. De tilbyr rådgivning, støttesamtaler, praktisk bistand og hjelp mot hjelpeapparatet, juridisk bistand av samarbeidspartnere.

Drop-in, timeavtaler, telefonrådgivning.

Pårørendesenteret

Telefon: 22 49 19 22 (mandag - fredag kl. 10:00 - 15:00, tirsdag kl. 11:00 - 19:00)

Nettside: Pårørendesentere

Nettsted og hjelpetelefon for pårørende i alle aldersgrupper.

Reform – ressurssenter for menn

Mannstelefonen: 22 34 09 60 (hverdager kl. 17:00 - 20:00)
Nettside: Reform – ressurssenter for menn

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818
Nettside: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
E-post: info@nettros.no
Chat: nettros.no

Rustelefonen

Telefon: 915 08 588 (hverdager kl. 11:00 - 18:00) 
Nettside: Rustelefonen
Chat: Chat

Røde Kors-telefonen for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Telefon: 815 55 201 (mandag til fredag kl. 9:00 - 16:00)
Nettside: Røde Kors-telefonen for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Rådgivere i Voksne for barn

Nettside: Rådgivere i Voksne for bar

Har du spørsmål om barn og unge, eller trenger du noen å rådføre deg med? Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

Seksuelle overgrep – Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende

Telefon: 800 57 000 (døgnåpen)

Sex og samfunn

Telefon: 22 99 39 00
Nettside: Sex og samfunn
E-post: post@sexogsamfunn.no

Se nettside for åpningstider, telefon og chat.

SnakkLitt

Telefon: 22 04 04 99 (hver dag kl. 9:00 - 23:00)
Nettside: SnakkLitt

SnakkLitt er et anonymt samtaletilbud på telefon og chat for alle som ønsker å prate med noen.

Snakkompsyken

Nettside: SnakkOmPsyken.no

Åpningstider: Søndag til torsdag kl. 15:00 - 21:00.

SnakkOmPsyken.no er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge.

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)

Telefon 22 94 00 10 (mandag, tirsdag og fredag kl. 9:00 - 16:00 (stengt mellom kl. 11.30 og 12.15))
Nettside: Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)

SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn

Telefon: 22 42 42 02
Nettside: SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn

Steroideprosjektet / Oslo universitetssykehus

Nettside: Steroideprosjektet / Oslo universitetssykehus

Vi tilbyr informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende etter bruk av anabole steroider.

Telefonvenn.no

Nettside: Telefonvenn.no

Et telefontilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Telefon: 51 51 59 59
Nettside: Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

Veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige

Telefon: 400 31 093
Nettside: Veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige

Drives av NKS og er et faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Vern for eldre

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196 (mandag-fredag kl. 9:00 - 15:00)
Nettside: Vern for eldre

Vi tror deg / Sammen mot voldtekt

Nettside: Vi tror deg / Sammen mot voldtek

Jobber for å forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtekstsofre og deres pårørende.

Vold- og overgrepslinjen (VO)

Telefon: 116 006 (hele døgnet)
Nettside: Vold- og overgrepslinjen (VO)

VO er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.