Eksempler på tjenester som tilbys

Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå, kan følgende tjeneste være aktuell:

 • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk; med dette menes stue, kjøkken, bad, soverom og gang.
 • Hjelp til pussing av vinduer i rom som er i daglig bruk, to ganger i året. Det vil gå av den tildelte tiden, så den alminnelige rengjøringen blir forskjøvet, blir avtalt mellom deg og hjemmehjelpen.
 • Sengetøyskift kan være inkludert dersom det blir avtalt i vurderingsbesøket
 • Vask av tøy i maskin, henge opp/ta ned kan være inkludert dersom det blir avtalt i vurderingsbesøket

Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes på hverdager mellom 08.30 -15.00.
 • Det vil være den samme hjemmehjelpen som kommer til deg. Unntak ved sykdom eller ferie.
 • Vi kommer til avtalt tidspunkt. Dersom vi blir forsinket mer enn 30 minutter, skal du få beskjed om nytt tidspunkt
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Dersom din faste «vaskedag» faller på en helligdag, så faller denne timen bort. Det blir ikke fakturert for tjenesten denne dagen.
 • Ved sykdom eller i ferier kan det blir begrenset hjelp til rengjøring, eller det kan bli avlyst. Det blir ikke fakturert for tjenesten denne dagen.

Brukermedvirkning

 • Når du søker om tjenester fra kommunen vil saksbehandler foreta en kartlegging av dine ønsker og behov, med fokus på hva som er viktig for deg. Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

Dette forventer vi av deg / pårørende

 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt.
 • Du respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt.
 • Du gir beskjed senest dagen før dersom du ikke er hjemme. Avlyser du avtalen faller tjenesten bort.
 • Hjelp gis kun når pasient er hjemme, dersom noe annet ikke er avtalt mellom deg og hjemmehjelpen.
 • Du deltar aktivt og gjør det du kan klare selv, blant annet avtalt i vurderingsbesøket med deg.
 • Du holder alt nødvendig rengjøringsmateriell (for eksempel. støvsuger, rengjøringsmidler, mopp/langkost, bøtte, kluter, utstyr til vindusvask og vask av toalett) Utstyret må være i god stand.
 • Du er anstendig påkledd ved besøk av tjenesteyter.
 • Ligger det fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg.
 • Husdyr skal være i eget rom når tjenesten utføres.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når tjenesteyter er tilstede. Det er flott om det kan være luftet godt ut før tjenesteyter kommer til avtalt tidspunkt
 • Det er på forhånd avtalt om hjemmetjenesten har nøkkel og skal bruke denne å låse seg inn dersom du selv ikke kan få låst opp.
 • Snø ryddet på gårdsplass.

Tjenesten omfatter ikke

 • Tilberedning av varm mat
 • Hovedrengjøring, støvtørring og gardinvask.
 • Stryking av sengetøy, duker, håndklær ol.
 • Pussing av sølv, kobber og messing.
 • Snørydding, hagearbeid, og vedfyring eller vedbæring.
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Opprydding og oppvask etter gjester
 • Rengjøringsarbeid etter håndverkere
 • Rengjøring/rydding etter andre medlemmer av husstanden
 • Tepperengjøring utover støvsuging.
 • Rengjøring ved flytting