Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmekompostering av matavfall

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Der abonnenten har lagt til rette for det kan kommunen gi tillatelse til hjemmekompostering av våtorganisk avfall, herunder matavfall, i komposteringsbeholder godkjent av Setesdal Miljø og Genvinning. Hjemmekompostering av matavfall kan kun skje etter skriftlig avtale med kommunen. All hjemmekompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte og uten sjenanse for naboer m.v. 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ drift 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Det norske hageselskap
Svanemerkede kompostbeholdere

Partnere

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Evjemoen
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger