I Evje og Hornnes kommune er det vanlig praksis at sittende kommunestyre fastsetter godtgjørelse for neste kommunestyre. På denne måten unngår man at folkevalgte bestemmer egen godtgjørelse. Kommunestyret skal vedta ny forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder, for neste kommunestyreperiode, i møte 7. september 2023.

Med hjemmel i Kommuneloven § 8-3 legges derfor Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Evje og Hornnes kommune, ut på høring.

Forslag til Forskrift kan leses her.

 

Frist for innspill til Forskriften er satt til 30.8.2023

Innspill/merknader sendes til: post@e-h.kommune.no