Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai i år.

På bakgrunn av dette må kommunen lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes derfor ut på høring.

Høringsfrist: 25. august 2017.

Innspill sendes:

lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no

eller

Evje og Hornnes kommune
Verksvegen 19
4735 Evje

Les hele høringsbrevet her.