Programmet ligger til gjennomsyn på kommunens Servicekontor og kommunens nettside. Alle interesserte kan komme med innspill og synspunkter på planens innhold. Kommunen ber også om innspill til handlingsplanen for de nærmeste årene. Disse bør stå omtalt i tekstdelen, eller spilles inn nå.

Dokumenter: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse, lokale og sentrale kulturarenaer 2018-2028.

Innspillene sendes skriftlig til Evje og Hornnes kommune:
Postadresse Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på e-post: post@e-h.kommune.no, og merkes 2018/498.

Høringsfrist: 06.11.2018