I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Runebergodden, planID 201503, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 10.03.2016, sak 27/16. Planen legger til rette for 11 nye fritidsboliger på Runebergodden, gnr. 1, bnr. 19, ved Byglandsfjorden.

 

Forslag til vegnavn:

I henhold til Lov om stadnamn legges også følgende forslag til vegnavn i feltet ut på høring: Runebergodden

 

Her kan du gjøre deg kjent med planens dokumenter:

 

Ta kontakt med kommunens Servicekontor hvis du ønsker dokumentene tilsendt i papirformat. Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller post@e-h.kommune.no innen 26.04.2016. Merk med sak 15/181. Spørsmål om planarbeidet kan rettes saksbehandler: Siv Therese Kile Lie, tlf: 48 13 40 30.

Plankart Runbergodden.jpg