Rune Hodne Transport og Graving søker i medhold av forurensingsloven § 11, om å etablere sorteringsanlegg for næringsavfall på gnr/bnr 42/47. Det søkes om sortering og omlasting av næringsavfall, og mellomlagring og demontering av EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall).