Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av fastsatt planprogram for Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801

Plan og bygningsrådet behandlet i møte 13.09.2018, sak 64/18, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801. Følgende vedtak ble fattet: Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, og forskrift om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, datert 26. august 2018.