Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 12. desember 2019. 

Kommunestyret behandler saken 12. desember 2019.

Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i desember 2018, og handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen. Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2020 må tiltaket være registrert i denne planen.