Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjonsbilde Kommunedelplan - forside 2019

Innspill til handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse

Alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 og handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen. Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2022 må tiltaket være registrert i denne planen.