Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av fastsatt planprogram for Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801

Plan og bygningsrådet behandlet i møte 13.09.2018, sak 64/18, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801. Følgende vedtak ble fattet: Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, og forskrift om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Solstad boligfelt, datert 26. august 2018.

Kunngjøring - Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029

Kommunestyret vedtok i møtet 21.06.2018, sak 43/18, Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2019. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i handlingsprogrammet og andre plan- og styringsdokumenter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-15.