I medhald av alkoholloven §1-7d leggas forslag til interkommunal Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Setesdal 2016-2020, med alkoholpolitiske retningsliner, ut til høyring.
 
Plandokumenta kan du sjå her:
 
Høyringsfrist er 17.09.2015
 
 
Eventuelle merknader sendes Wenche Gauslaa Hægeland på e-post: wenche.haegeland@e-h.kommune.no , eller til postadresse:
Wenche G. Hægeland, LMT Setesdal, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Interkommunal ruskonsulent Wenche G. Hægeland, e-post: