Torsdag 22. juni kl. 19.00 på Revsnes hotell kjem birøkter og styreleiar i Norges birøkterlag Marco Neven for å snakke om birøkt sine mogligheiter i Setesdal.

Fredag 23. juni starter vi kl. 10.00 med synfaring i ein bigard for å snakke meir om bier og moglegheiter for en bærekraftig næring. Program og besøk vil bli lagt opp på torsdag kveld etter påmeldte sine interesser. Turen er tenkt å vare fram til kl. 14.00. Påmelding fram til og med torsdag kveld 22. juni.

Velkomen til ei spanande samling.

Arr.: Setesdal regionråd i samarbeid med Otra birøkterlag og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

For meir info:
Prosjektleiar Ole Magne Omdal, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Mobil 90 92 88 41