Om barnehagen

Barnehagen har en egen bålplass som brukes aktivt sammen med resten av skogen i området rundt til naturopplevelser gjennom alle årstidene. Nærmiljøet brukes også til prosjekter hvor lokale tilbud taes i bruk. Det være seg bibliotek, idrettsplass, skistadion, skøytebane m.m.

Barnehagen har 4 avdelinger, hvorav en avdeling er naturgruppe for barn mellom 3 - 6 år.

Barnehagefakta om Hornnes barnehage

Barnehagetilbud

Du kan søke om plass 3, 4, eller 5 dager i uken.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00
Maks 9 timer oppholdstid pr. dag for barnet.
 
Barnehagen er stengt i uke 29 og 30 (sommeren 2022)

Planleggingsdager

Fredag 27. mai 2022
Mandag 8. august 2022
Tirsdag 9. august 2022
Fredag 21. oktober 2022
Mandag 2. januar 2023
Fredag 19. mai 2023

Disse dagene er barnehagen stengt. Personalet bruker disse dagene til kompetanseheving og planlegging.

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30 (sommeren 2022)

Barnehageåret

Barnehageåret slutter 31.7. For barn som begynner i skolen innebærer det at barnehagetilbudet opphører 31.7 det året barnet fyller 6 år, og at barnet ikke har plass i barnehagen fra 1.8 til skolestart dette året. Oppsigelsesdato vil da være 31.7 det året barnet fyller 6 år, dersom foreldrene ikke har sendt inn brev om oppsigelse fra et annet tidspunkt.