Skolen benytter nynorsk som målform i undervisningen.

Visjon

Sammen i trivsel og trygghet, aktiv i læring og mestring.

Skoletider

Mandag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Tirsdag: kl. 9.00 - 13.35
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4., 5. og 6. klasse kl. 9.00 - 13.35, 7. klasse kl. 08.45 - 14.30

SFO

Det er en egen skolefritidsordning tilknyttet skolen. Åpningstiden for SFO på skoledager er kl. 7.00 - 16.30.

Skulen har egen nettside

Du finner utfyllende informasjon på Hornnes barneskule sin nettside.

Informasjon om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png