Hver beboer har egen leilighet med stue, kjøkkenkrok, bad og soverom. I tillegg er det fellesareal med stor stue, liten stue og spisestue. Institusjonens beliggenhet med stor hage og nærhet til flott naturområde, gir rike muligheter for bevegelse og aktivitet.

Hornnesheimen er døgnbemannet og gir tilrettelagt helsehjelp etter faglig vurdering. Institusjonen er ansvarlig for den medikamentelle behandlingen og har regelmessig tilsyn av lege. Fysioterapi ytes etter nærmere vurdering. Tannhelsetjenesten har årlig tilsyn ved institusjonen.

All mat til beboerne leveres fra storkjøkkenet ved Evjeheimen som har egen kokk.

Av andre tilbud til beboerne kan nevnes frisør, fotpleie, bussturer, sangstunder, filmkvelder, fellessamlinger, andakter og besøkstjeneste. Det hender også at barnehagen er på besøk.