Slik søker du

Du søker barnehageplass via kommunens elektroniske skjema. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. 

  • Du må sende en søknad pr. barn.
  • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
  • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
  • Søknaden er aktiv helt til man får tildelt en plass.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Søk om barnehageplass