Slik søker du

Du søker barnehageplass via kommunens elektroniske skjema. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang eller om du søker overføring til annen barnehage. 

  • Du må sende en søknad pr. barn.
  • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
  • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
  • Søknaden er aktiv helt til man får tildelt en plass.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Søk om barnehageplass

Tenker du å søke barnehageplass i løpet av barnehageåret 2021-2022, eller har du barn født i desember 2020, januar eller februar 2021?

Om du tenker å søke barnehageplass for barnet i løpet av barnehageåret, ønsker vi at du søker til hovedopptaket 1. mars 2021.

Barn født i desember 2020, eller januar og februar 2021 har ikke rett til barnehageplass med grunnlag i barnehageloven § 16, men vi ønsker at du søker for å få oversikt over ønsker om barnehageplass i løpet av barnehageåret 2021/2022.

Etter hovedopptak gjennomføres supplerende opptak til barnehager under forutsetning av at barnehagene har ledig kapasitet.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål vedrørende søknad om barnehageplass kan du ta kontakt med:

Rådgiver oppvekst Line Håberg Løvdal
E-post: line.loevdal@e-h.kommune.no 
Tlf.: 91 36 49 56