Det søkes elektronisk via kommunens hjemmeside, se "Skjema - søknad om barnehageplass".

Dersom du ønsker plass i naturavdeling i Oddeskogen barnehage eller Hornnes barnehage, må dette skrives inn nederst i søknadsskjemaet under andre opplysninger.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars 2018.